home


Liry Tom® projecten bv is een professionele partner
voor:


home
Drie woorden, drie activiteiten, een doel.....

Kan u er nog wijs uit?
EPC, EPB, PHPP, BEN, passief, NZEB, E-peil, K-peil, NE, S-peil, oververhitting, systeem C+, systeem D, BV, AOR, PV-panelen, warmtepomp, zonnecollector, warmtepompboiler, gas, mazout, elektrisch, brandstofcel, pellets, hout, kolen, stadverwarming, warmteverliesberekening, retourwatertemperatuur, Fc-factor enz enz enz.Voor u begint met bouwen, renoveren, benoveren of te investeren.

Bekijk deze eenvoudige regel TRIAS ENERGETICA
- beperk uw energiebehoefte.
d.w.z. isoleren, isoleren, isoleren, ventileren.
- gebruik hernieuwbare energie.
gebruik van zonneboilers, warmtepompen, PV-panelen en/of waterstof.
- gebruik de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.
als het echt niet anders kan, gebruik dan fossiele brandstoffen (gas).


Een goed begin is een energieaudit.
Er zijn energieaudits in alle gradaties.
Wij starten meestal met een “wandelaudit” een quick-scan.  
In een uur wandelen we door uw woning, bekijken de bestaande situatie, afhankelijk van de bevindingen worden de mogelijkheden besproken.

De volgende stap is het energieadvies.
Economische en ecologische elementen worden van alle kanten belicht.
Het energieadvies is een integraal energieplan dat verder gaat dan alleen techniek, waarin praktisch uitvoerbare maatregelen worden voorgesteld waarmee een energiebesparing kan worden gerealiseerd.

De energiecoach.
De Energiecoach bekijkt samen met jou welke initiatieven je kunt nemen om energie te besparen, afhankelijk van het budget en de ambities.


ik ben mee facebookpixii