home


Liry Tom® projecten bv is een professionele partner
voor:


home
Een goede luchtdichtheid is eenvoudig en tegen geringe kosten uit te voeren.

Misschien klinkt het vreemd maar luchtdichtheid heeft niets met isolatie te maken, een ballon is perfect luchtdicht maar niet geïsoleerd.
Isoleren is een perfecte manier om warmteverliezen te beperken.
De luchtdichtheid zorgt ervoor dat de warmte niet via kieren en spleten naar buiten kan verdwijnen.
De goed geïsoleerde én goed luchtdichte gebouwen hebben een comfortabel woonklimaat en zijn energiezuinig.

BELANGRIJK
Waterdichting doe je buiten,  luchtdichting binnen.Door het voorontwerp nauwkeurig te onderzoeken kan met een goede keuze van de materialen en de afdichtingsproducten al een eerste stap worden gezet naar een goede luchtdichtheid.
Tijdens de werken is een controle op de uitvoering een vereiste. De communicatie tussen de verschillende bouwdisciplines moet gericht zijn op de kwaliteit van de uitvoering.

In een luchtdichtheidsadvies worden de knelpunten voor de uitvoering aangegeven, oplossingen voorgesteld en indien gewenst wordt er tijdens de bouw gecontroleerd of de uitvoering correct gebeurt.  


ik ben mee facebookpixii